dijous, 31 de juliol de 2008

UNA VINTENA DE PERSONES SENSE CONTRACTE A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Una vintena de persones treballant sense contracte als bombers de la Generalitat
El passat 25 de juliol del 2008 la secció sindical de Guaites Forestals (CNT-AIT) va
tramitar una denúncia a Inspecció de Treball i Seguretat Social, on es detallaven almenys
20 llocs de treball com a Guaita forestal en què es porta treballant des del 10 de juliol
sense formalitzar cap contracte laboral, obligació que contempla l'article 8.2 de l'Estatut
dels Treballadors.
Tot i què cadascuna de les persones afectades ha estat reclamant el seu contracte de
treball des del primer dia, encara a dia d'avui falta que Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació (Generalitat de Catalunya) proveeixi dels contractes per signar, per almenys
les 20 persones que han acudit a la Secció Sindical. Els llocs de treball denunciats són de
les Regions d'Emergències Metropolitana Sud (amb seu a L'Hospitalet de Llobregat),
Girona (amb seu a Manresa) i Girona (amb seu a Girona mateix).
Els i les guaites forestals som professionals situades en punts estratègics del territori,
preparades per a detectar des del primer instant qualsevol columna de fum i localitzar-la
amb precisió per tal de què puguin reaccionar amb eficàcia tots els serveis d'emergència.
Aquesta és la manera com es prevé el creixement de qualsevol foc forestal, malgrat la
invisibilitat a la qual se'ns sotmet públicament.
Els Guaites forestals de la Generalitat de Catalunya és dels col·lectius més precaris en el
món laboral de l'administració pública a l'Estat Espanyol:
● Ens fan posar el cotxe particular per la muntanya, i pagar la gasolina dels
desplaçaments i el dinar.
● La majoria no tenim on guardar el material o canviar-nos.
● Els sous són de "mileurista".
● Hem de passar 9 hores vigilant, molts sense cadira, sota el sol i sense protecció.
● A cada trobada o sessió formativa ens diuen que la nostra feina no serveix.
● Verbalment es donen instruccions per allargar els torns a 11 hores sense
compensació ni assegurança.
● Sovint no es cobra fins després de 2 mesos de treballar.
● Hi ha gent que ha de dormir al bosc.
Durant molts anys el col·lectiu de Guaites ha estat demanant i suplicant les
compensacions econòmiques legals per la penositat i perillositat de la feina en soledat a
les roques de les muntanyes i amb potents antenes de telecomunicacions. Ni el cap de la
Regió d'Emergències ha fet cap cas de la situació, així com la mateixa directora general
de l'àrea amb la qual es va aconseguir una reunió després de 2 anys de tràmits i cites
fallides.
20 anys després de què la Generalitat de Catalunya prengués el relleu a ICONA en la
vigilància dels focs forestals, en aquesta campanya forestal de l'estiu del 2008 la
mobilització està donant un salt qualitatiu, tant per la constitució de la primera secció
sindical, com per la major coordinació dels 160 guaites de Catalunya i les accions
jurídiques i sindicals sense avís previ ni esperar terminis.
Una farmaciola? Una cantimplora? En parlarem després de l'estiu?
No! Ho volem tot i ara!
Comunicat de premsa des de Girona, a 31 de juliol del 2008.