diumenge, 10 d’agost de 2008

A BOMBERS SE SUSPÈN EL SOU PER UNA INSTÀNCIA QUE NO AGRADA

A bombers se suspèn el sou per una instància que no agrada
El passat 5 d'agost del 2008 una persona que treballa com a Guaita Forestal va fer el
tràmit requerit al Departament de Treball per a denunciar jurídicament la Direcció General
de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments depenent del Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació (Generalitat de Catalunya), a causa de què no li
paguen el salari des que el 16 de juny va començar a treballar a la campanya d'estiu.
Tot i tractant-se d'una contractació fixa discontínua des del 2007, i que la persona
afectada ha estat treballant cada estiu des de fa anys, l'explicació que ha rebut ella
mateixa i també la secció sindical de Guaites Forestals (CNT-AIT) és que en el moment
d'acceptar el nou inici de campanya va demanar un canvi de destinació.

La pitjor cara del silenci administratiu

Fins que, amb una sentència judicial, la treballadora esdevingué indefinida, el model
d'acceptació al treball d'aquest estiu incloïa l'opció d'indicar les preferències de destinació
a un Punt de Guaita o altre. La manca d'aquesta opció el 2008 va portar la treballadora a
redactar una instància indicant el Punt de Guaita on desitjava treballar (Rocacorba) i,
sense respondre per escrit, la corporació la va donar d'alta a la Seguretat Social i la va fer
treballar al lloc anterior (Sant Grau).
Tot i obeir totes les indicacions donades des del parc de bombers de Girona, treballant al
mateix Punt de Guaita de Sant Grau, la corporació no va donar cap sortida a la instància,
ha exclòs la treballadora del pagament de nòmines, i es reafirma que seguirà sense
pagar-la durant el què queda de campanya forestal.
El context: un conflicte laboral i una actitud tancada a Bombers
Durant molts anys el col·lectiu de Guaites ha estat demanant i suplicant les
compensacions econòmiques legals per una feina arriscada a la muntanya, per haver de
posar el cotxe particular, haver de costejar les dietes, i moltes altres mancances materials
i operatives.
La persona suspesa de sou, amb el cotxe espatllat, ja sense diners per a recuperar el
cotxe ni pagar-se el menjar de cada jornada, des de l'1 d'agost que amb l'ajuda d'amics,
familiars, la secció sindical i demés companys de feina es presenta a treballar al parc de
bombers de Girona, a l'espera de què es facin càrrec del seu transport a la muntanya i del dinar de les jornades de 9 hores seguides.
Sense cedir en cap dels aspectes reclamats (ni sou, ni transport de feina, ni dinar), els
responsables dels Bombers de la Generalitat prefereixen que la treballadora afectada
permanegui al parc sense exercir les seves funcions de detecció d'incendis forestals.
Una farmaciola? Un paper més? En parlarem després de l'estiu?
No! Ho volem tot i ara!

Comunicat de premsa des de Girona, a 8 d'agost del 2008.