dimarts, 7 de juny de 2011

Xerrada al Centre d'estudis llibertaris Federica Montseny de Badalona

Ateneus Llibertaris: Inici, expansió i participació de les dones (1868-1936)
Proper 18 de juny de 2011 a les 18:00h

A càrrec de Gregor Siles, Investigador del Departament de Teoría i Història de la UB.
  • Origen del moviment atenístic (segel xviii, xix, ateneísme ilustrat, ateneísme burgués).
  • Atenísme obrer i llibertari.
  • L'expansió durant la República.
  • Participació de les dones en els ateneus.
Adreça: CNT-AIT de Badalona
Passatge Riu Congost 5-7
08912 Badalona
(Barri de Lloreda)
Metro L2 - Pep Ventura