divendres, 1 de juliol de 2011

Ferran Pujolar de l'Hípica La Cometa de Navàs paga el que deus.

Ferran Pujolar és el responsable de l'Hípica La Cometa de Navàs.

Actualment l'empresa deu diners en concepte de salaris i quitances als seus treballadors. Tot i aparentar una imatge d'empresa modèlica a la qual li donen feines empreses com Decathlon, la seva política laboral de contractació és lamentable. A una treballadora, recentment, se la va acomiadar trucant-la per telèfon. L’acomiadament és del tot improcedent. A data d'avui, l'empresa deu el salari sencer del mes de maig, l’indemnització i la quitança a la treballadora.

El Sindicat es va reunir amb un responsable de l'empresa (Agustí Pujolar) perquè l'empresa pagués el que li pertoca a la treballadora segons marca la llei. Tot i la bona voluntat i flexibilitat que se li va donar a l'empresa, aquesta, a data d'avui, no ha volgut fer cap pas per solucionar aquesta situació.

A part de les irregularitats laborals, aquesta empresa incompleix altres normatives que afecten a la seguretat dels seus clients i a les condicions que tenen els animals que estan a l’hípica. L'exemple més flagrant d'aquestes irregularitats i més perillosa és que l'única persona que feia classes a aquesta empresa amb una titulació que li permetia fer-ho és la companya que ha estat acomiadada. Amb això volem informar als clients de l'Hípica La Cometa de Navàs, Decathlon i altres clients i clientes que fan classes d’equitació a les seves instal·lacions, que exigeixin a l’empresa els títols pertinents per desenvolupar aquestes tasques ja que es tracta d’un esport de risc.


MALTRACTE ALS ANIMALS PER PART DE L'EMPRESA

Per altra banda, les condicions higièniques dels animals que estan sota la responsabilitat de Ferran Pujolar són del tot deplorables. Les vacunacions i les desparasitacions dels cavalls no estan al dia. Les quadres estan descaradament brutes i el menjar se’ls hi dóna de manera irregular, quedant-se més d'una vegada sense. Tampoc no es té cura de supervisar que tinguin aigua i en nombroses ocasions s’han quedat també sense. Conseqüentment, els animals, durant les excursions i classes que s’imparteixen, no estan en condicions físiques per fer-ho, cosa que, a més de ser un càstig detestable per l'animal, és també motiu perquè es produeixi un accident.

Per tot això demanem boicot a L'Hípica La Cometa de Navàs i advertim a l’empresa que es preocupi en arreglar aquestes situacions, tant les que afecten als seus treballadors com les que afecten als animals que tenen i a la seguretat dels seus clients i clientes.

###

Secretaria de Premsa i Propaganda del SOV de Manresa.