dilluns, 25 d’agost de 2008

ENTREVISTA FRUSTRADA AMB ALBERT BATLLE I BASTADAS, DIRECTOR DE SERVEIS PENITENCIARIS

A la fi, no s'ha portat a terme l'entrevista prevista entre el director d'institucions penitenciàries de Catalunya, perquè exigia com condició, que les persones que en tallaven el tràfic del Carrer Aragó aquell moment, desistissin de la seva actitud; i en cas d'accedir a la seva exigència, no accedia a rebre a ningú més que a l'advocada i a la mare de l'Amadeu, i no permetia l'entrada, a cap persona del grup de suport, ni tan sols, a altre advocat que acompanyava a la mare i a l'advocada.

Dies abans, se li havia sol·licitat aquesta entrevista, i se li havia enviat els noms de les cinc persones que es demanava que tinguessin accés a la reunió. El Sr. Batlle i Bastardas, era conscient i coneixedor que l'entrevista se sol·licitava com grup i no a nivell personal, i se li havia plantejat la possibilitat, que es realitzés juntament amb la mare i l'advocada, almenys, amb una persona més de les quals sol·licitaven l'entrevista. Davant la negativa rotunda i les prerrogatives que exigia, es va valorar que el més probable és que en aquestes condicions, el Sr. Batlle i Bastardas, no tenia cap intenció de dialogar gens, sinó d'imposar les coses sota el pes de la condició que li atorga el seu càrrec.

Davant aquestes circumstàncies, es va decidir posar una queixa davant la mateixa direcció general per aquesta actuació i, després de redactar-la i signar-la en el carrer, perquè no van permetre que es redactés dintre, se'ls va explicar la situació a les persones solidàries que realitzaven el tall de tràfic i en aquest moment es van acostar fins a l'edifici, on es va llegir la queixa que s'anava a lliurar i se'ls va posar al corrent de com estava la situació i sobre la negativa i les condicions per a rebre a les persones que havien sol·licitat l'entrevista.

Explicada la situació i llegit el text de la queixa, l'advocada i la mare van poder accedir a l'interior de l'edifici, per a lliurar en el registre l'escrit. Una vegada a fora, es va llegir un comunicat i es va informar dels diferents actes i convocatòries que s'estaven organitzant. Quand es va acabar aquesta informació, es va agrair la presència a tots i totes els/les assistents i es va desconvocar l'acte.