divendres, 31 d’octubre de 2008

FAX, CARTES, EMAILS I TRUCADES EN SOLIDARITAT AMB LES ADVOCADES D´AMADEU CASELLAS

Col·legi d’advocats de Barcelona
Mallorca, 283
08037
BARCELONA
Tel.93.496.18.80
Fax.93.487.15.89
icab@icab.es

Col.legi d’Advocats de Lleida:
Pl. Sant Joan, 6-8, 1r -25007
Tel.973.23.80.07
Fax.973.23.03.76
col.legi@advocatslleida.org

Col.legi d’Advocats de Terrassa:
Gabriel Querol, 21-23, baixos - 08221
Tel.937.801.366
Fax.937.330.667
secretaria@icater.org

El nostre sindicat................................................................................................................
o
La nostra entitat...................................................................................................................
ha tingut coneixement del fet que han rebut una queixa procedent de l’hospital penitenciari de
Terrassa contra els advocats d’Amadeu Casellas Ramon, Francesc Arnau i Arias i Diana Reig i
Baiget, de DALP (Despatx d’Assessorament Laboral i Popular).
Tal com s’explica al bloc d’internet dels grups de suport a Amadeu Caselles
(http://llibertatamadeu.blogspot.com/) es tracta d’una Nova ofensiva dels carcellers del mòdul penitenciari de l'Hospital de Terrassa en el cas d'Amadeu Casellas. Si abans van fer la guerra bruta contra el propi Amadeu, familiars, amics i amigues i solidàri@s, ara van contra els advocats, Diana Reig i Francesc Arnau.
Ara acusen l'advocada i 'advocat d'Amadeu d'intentar entrar-li una pancarta durant la darrera
visita que van fer a aquest centre, el dia després que abandonés la vaga de fam. També els acusen d'haver emprat un to desafiant i molt desagradable envers els "professionals" d'aquest centre.
Aquesta acusació, que arriba a través dels Col.legis d'Advocats de Lleida, Barcelona i Terrassa
(que suposadament defensen les advocades i els advocats) pot acabar en una sanció d'inhabilitació per a l'exercici professional.
Remarquem que, malgrat que aquesta acusació és absolutament falsa, les advocades i advocats
tenen el dret d'informar les persones que defensen de tot el que faci referència al seu cas, i
d'aportar tota mena de documents, fins i tot una pancarta. I que, per descomptat, tenen dret a posar mala cara davant de les provocacions constants de les carcelleres i els carcellers.
Aquesta iniciativa per part del Director de l'Hospital Peniteciari de Terrassa, a instància del Cap
de Servei, és un atac directe a l'entorn d'Amadeu Casellas, com a resposta a la vaga de fam i al
suport social aconseguit al carrer durant aquest estiu. No oblidem que, a l'entorn carcerari, hi
treballen sectors d'allò més feixistes i reaccionaris. En concret, en aquest mòdul hospitalari ja són
diverses les denúncies interposades pel tracte denigrant de les carcelleres i carcellers envers les
preses i presos i la gent que els visita.
Aquesta nova agressió contra l'advocada i l'advocat s'inscriu dins d'un context general de
repressió. Han prohibit les comunicacions amb l'Amadeu de persones concretes, estan impedint
l'entrada d'una doctora de confiança, estan denunciant per fets falsos la gent solidària, i ja han
sancionat el company Franki, a qui han restringit sortides i permisos, i a qui amenacen de retirar
el tercer grau.
No podem permetre que aquesta gentussa impedeixi a les advocades i advocats fer la seva feina.
D'entrada, perquè són les nostres armes legals indispensables contra els atacs del Sistema; i també perquè les seves pròpies lleis reconeixen el dret a l'exercici lliure de l'advocacia, i hi estan posant traves.
Esperem que aquest Col.legi d’Advocats mantindrà la seva independència de criteri davant
d’aquests fets, i coneixedors com som de l’honestedat professional i humana del col.legiat i la
col.legiada afectats, els defensi adequadament. Per la qual cosa, reclamem l’arxiu d’aquest afer
administratiu, sense més tràmits.A...............................................................novembre de 2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Les persones sotasignants, davant de la / Els profesionals sotasignants(nº col.legiat), davant de la
Nova ofensiva dels carcellers del mòdul penitenciari de l'Hospital de Terrassa en el cas
d'Amadeu Casellas i sabedors que, si abans van fer la guerra bruta contra el propi Amadeu,
familiars, amics i amigues i solidàri@s, ara van contra els advocats, Diana Reig i Francesc
Arnau,

EXPOSEM:

1. Ara acusen l'advocada i l'advocat d'Amadeu d'intentar entrar-li una pancarta durant la darrera
visita que van fer a aquest centre, el dia després que abandonés la vaga de fam. També els acusen d'haver emprat un to desafiant i molt desagradable envers els "professionals" d'aquest centre. Aquesta acusació, que arriba a través dels Col.legis d'Advocats de Lleida, Barcelona i Terrassa (que suposadament defensen les advocades i els advocats) pot acabar en una sanció d'inhabilitació per a l'exercici professional.

2. Remarquem que, malgrat que aquesta acusació és absolutament falsa, les advocades i advocats tenen el dret d'informar les persones que defensen de tot el que faci referència al seu cas, i d'aportar tota mena de documents, fins i tot una pancarta. I que, per descomptat, tenen dret a posar mala cara davant de les provocacions constants de les carcelleres i els carcellers.

3. Aquesta iniciativa per part del Director de l'Hospital Peniteciari de Terrassa, a instància del Cap de Servei, és un atac directe a l'entorn d'Amadeu Casellas, com a resposta a la vaga de fam i al suport social aconseguit al carrer durant aquest estiu. No oblidem que, a l'entorn carcerari, hi
treballen sectors d'allò més feixistes i reaccionaris. En concret, en aquest mòdul hospitalari ja són
diverses les denúncies interposades pel tracte denigrant de les carcelleres i carcellers envers les
preses i presos i la gent que els visita.

4. Aquesta nova agressió contra l'advocada i l'advocat s'inscriu dins d'un context general de
repressió. Han prohibit les comunicacions amb l'Amadeu de persones concretes, estan impedint
l'entrada d'una doctora de confiança, estan denunciant per fets falsos la gent solidària, i ja han
sancionat el company Franki, a qui han restringit sortides i permisos, i a qui amenacen de retirar el tercer grau.

CONCLOEM:
No podem permetre que aquesta gentussa impedeixi a les advocades i advocats fer la seva feina.
D'entrada, perquè són les nostres armes legals indispensables contra els atacs del Sistema; i també perquè les seves pròpies lleis reconeixen el dret a l'exercici lliure de l'advocacia, i hi estan posant traves.

DEMANEM:
Que aquest Col.legi d’Advocats mantingui la seva independència de criteri davant d’aquests fets, i coneixedors com som de l’honestedat professional i humana del col.legiat i la col.legiada afectats,
els defensi adequadament.
Per la qual cosa, reclamem l’arxiu d’aquest afer administratiu, sense més tràmits.