divendres, 30 de gener de 2009

COMUNICAT. AMADEU CASELLAS RAMÓN.

El dia 3-03-2009, tinc un judici a les 11,45 i un altre a les 11,50 al Jutjat Social n.1 a Ronda Sant Pere n.41-2º

Aquests dos judicis són contra la presó de Quatre Camins i els acusats són José Custodio Saldaña Bonilla, Director de la presó, Domingo Estepa Camacho, gerent de la presó, el responsable de les obres del torn de la tarda de la presó al període en què jo vaig estar treballant com a paleta, també l’acusació és contra el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció CIRE, contra la pròpia presó, contra els serveis de la direcció general i contra el departament de justicia.

A tots aquests personatges i departaments els acuso d’explotació laboral, d’acomiadament improcedent, de no posar els mitjans de seguretat al risc laboral i de no pagar ni el sou base professional. Als treballs de construcció i manteniment de la presó, treballava amb tot tipus d’eines i maquinària, com ara martells elèctrics, radials, serres elèctriques, etc. Per realitzar aquest treball no se’ns facilita ni casc, ni bótes de seguretat, ni guants, ni ulleres de seguretat, etc., tampoc no tenia assegurança i no em pagaven els treballs que realitzava com a oficial de 1ª, tampoc no vaig cobrar el sou que em corresponia, ni pagues extres, i ni tan sols em van comunicar l’acomiadament amb la corresponent quitança.

Totes sabem que totes aquestes infraccions a qualsevol empresa de la construcció els costaria multes milionàries i probablement el seu tancament. Aquests personatges es creuen impunes i s’han erigit coma jutges, fiscals i botxins i això ha d’acabar, pel que demano a la societat que el dia 3 de Març es concentrin als Jutjats Socials n.1 de Barcelona a Ronda Sant Pere, n.41 2ªplanta, a les 11h del matí i amb pancartes o el que creguin convenient per a donar-me suport en aquesta lluita contra els abusos a les presons i els seus carcellers.

C.P. Brians 2 Dia 18-01-09
Amadeu Casellas Ramón