dijous, 16 de febrer de 2012

La reforma laboral de Rajoy, un altre brutal atac contra els drets dels treballadors


Abarateix l'acomiadament, crea noves modalitats de contractes porqueria i dóna més facilitats pel despengi dels Convenis per part de les empreses, ofereix facilitats per realitzar acomiadaments col·lectius i Ets, proposa mesures de pressió perquè els treballadors malalts no es donin de baixa i crea més bonificacions per als empresaris, a més promou noves normes per facilitar l'acomiadament del personal laboral del sector públic.

Després del Decret del 30 de Desembre de 2011 en el qual es va aprovar una dràstica retallada de la despesa pública, la pujada de l'IRPF, la congelació de l'ocupació pública… i el posterior i llastimós acord de CCOO, UGT i la CEOE de 25 de gener de 2012, que va establir que durant els propers anys els treballadors continuarem perdent poder adquisitiu i que els empresaris tindran molt més poder per canviar al seu antull les condicions laborals dels treballadors, patim ara aquesta nova envestida del Govern contra els drets dels treballadors.

Reforma després de reforma, pas a pas, sense pressa però sense pausa, el gran capital i les titelles que s'alternen al capdavant del Govern per defensar els seus interessos (González, Aznar, Zapatero, Rajoy) prossegueixen amb els seus plans per desmantellar gradualment els escassos drets que encara ens queden als treballadors.

Ja havien anunciat que seria una Reforma agressiva i efectivament ho és, aquesta reforma redueix la indemnització per acomiadament dels contractes indefinits de 45 dies per any i 42 mensualitats com a màxim a 33 dies per any i 24 mensualitats, amplia les causes de l'acomiadament objectiu amb indemnització de 20 dies per any, -les empreses podran acollir-se a aquesta modalitat simplement al·legant que porten tres trimestres consecutius en situació negativa-. S'estableix per a les empreses de menys de 50 treballadors una nova modalitat de contracte indefinit que té un període de prova d'un any (durant el període de prova l'empresari et pot acomiadar sense cap indemnització i sense tenir la necessitat d'al·legar cap causa), desregularitza el contracte a temps parcial (permetran que els treballadors a temps parcial puguin donar hores extres), equipessin als voltors de les ETTs amb els serveis públics d'Ocupació, es dóna major poder als empresaris per modificar les condicions laborals, podran canviar la jornada laboral i aplicar la mobilitat funcional, fins i tot entre diferents categories professionals, facilita que els empresaris puguin despenjar-se de l'acordat en els convenis col·lectius, la pròrroga automàtica dels convenis tindrà una durada màxima de dos anys, es faciliten els acomiadaments col·lectius, les empreses ja no hauran de tenir autorització de l'Administració per realitzar Ets, els treballadors en atur que cobrin prestacions hauran de realitzar treballs en benefici de la comunitat, les mútues patronals tindran més poder per controlar i pressionar als treballadors que es donin de baixa, es modifica el sistema de formació per a l'ocupació, s'estableixen noves bonificacions a la contractació per als empresaris; i com única contrapartida a tota aquesta bateria de mesures contra els treballadors, es prohibirà l'encadenament indefinit de contractes temporals que recentment havia aprovat el govern de Zapatero.

En definitiva, és una reforma que amplia i aprofundeix les mateixes mesures fracassades que venia aplicant el govern de Zapatero. És un insult a la intel·ligència pretendre que ens vam crear que abaratir i facilitar l'acomiadament pot crear ocupació, o que per frenar la sagnia de l'Atur el millor és "redimensionar el sector públic" acomiadant a milers de treballadors laborals, o que la millor aposta per la qualitat de l'ocupació i la modernització de la negociació col·lectiva sigui retrocedir al model de relacions laborals del segle XIX.

Aquesta reforma no només no ajudarà a crear ocupació sinó que produirà més atur, més precarietat laboral, pitjors salaris, i una salvatge deterioració de les condicions laborals.

És una reforma injusta, immoral i il·legítima que ataca frontalment els més elementals drets dels treballadors, per tant, des de CNT cridem a tots els treballadors a la rebel·lió i la lluita contra aquesta nova agressió.


Secretaria de Premsa i Comunicació