dissabte, 14 de març de 2009

21 DE MARÇ. 4 ANYS D´OKUPACIÓ AL CSO LA TREMENDA